Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05
1. Vaihtotase 1 290 290 -741 -1 173 -183 -567
1.1 Tavarat 928 119 -373 155 326 -63
1.2 Palvelut 31 -146 -444 -458 5 66
1.3 Ensitulo 455 508 281 -583 -311 -389
1.4 Tulojen uudelleenjako -125 -191 -206 -287 -202 -181
2. Pääomatase 16 16 15 16 15 15
3. Rahoitustase 486 1 452 -100 -4 231 -2 756 396
3.1 Suorat sijoitukset -591 795 753 -1 444 1 197 1 152
3.2 Arvopaperisijoitukset -1 852 -1 513 1 765 2 050 -7 314 -5 341
3.3 Muut sijoitukset 2 852 2 155 -2 581 -4 605 4 668 5 304
3.4 Johdannaiset 33 156 11 1 -1 374 -704
3.5 Valuuttavaranto 44 -141 -47 -234 67 -15
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -819 1 146 627 -3 074 -2 588 948
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_001_fi.html