Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05
1. Bytesbalans 1 290 290 -741 -1 173 -183 -567
1.1 Varor 928 119 -373 155 326 -63
1.2 Tjänster 31 -146 -444 -458 5 66
1.3 Primära inkomster 455 508 281 -583 -311 -389
1.4 Sekundära inkomster -125 -191 -206 -287 -202 -181
2. Kapitalbalans 16 16 15 16 15 15
3. Finansiell balans 486 1 452 -100 -4 231 -2 756 396
3.1 Direktinvesteringar -591 795 753 -1 444 1 197 1 152
3.2 Portföljinvesteringar -1 852 -1 513 1 765 2 050 -7 314 -5 341
3.3 Övriga investeringar 2 852 2 155 -2 581 -4 605 4 668 5 304
3.4 Finansiella derivat 33 156 11 1 -1 374 -704
3.5 Valutareserv 44 -141 -47 -234 67 -15
4. Restpost -819 1 146 627 -3 074 -2 588 948
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2020, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_001_sv.html