Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05
Saamiset Yhteensä -35 262 16 739 -1 167 -7 723 -6 110 -13 603
1. Suorat sijoitukset -637 1 739 1 657 -483 24 -41
2. Arvopaperisijoitukset -2 458 1 751 3 131 -185 -123 78
3. Muut sijoitukset -23 442 22 527 3 921 5 891 5 804 -2 856
4. Johdannaiset -8 769 -9 137 -9 828 -12 712 -11 881 -10 769
5. Valuuttavaranto 44 -141 -47 -234 67 -15
Velat Yhteensä -35 748 15 287 -1 067 -3 492 -3 354 -13 999
1. Suorat sijoitukset -46 944 904 961 -1 174 -1 193
2. Arvopaperisijoitukset -606 3 264 1 366 -2 235 7 191 5 419
3. Muut sijoitukset -26 294 20 371 6 502 10 496 1 136 -8 160
4. Johdannaiset -8 802 -9 293 -9 839 -12 713 -10 507 -10 064
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_003_fi.html