Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05
Tillgångar Totalt -35 262 16 739 -1 167 -7 723 -6 110 -13 603
1. Direktinvesteringar -637 1 739 1 657 -483 24 -41
2. Portföljinvesteringar -2 458 1 751 3 131 -185 -123 78
3. Övriga investeringar -23 442 22 527 3 921 5 891 5 804 -2 856
4. Finansiella derivat -8 769 -9 137 -9 828 -12 712 -11 881 -10 769
5. Valutareserv 44 -141 -47 -234 67 -15
Skulder Totalt -35 748 15 287 -1 067 -3 492 -3 354 -13 999
1. Direktinvesteringar -46 944 904 961 -1 174 -1 193
2. Portföljinvesteringar -606 3 264 1 366 -2 235 7 191 5 419
3. Övriga investeringar -26 294 20 371 6 502 10 496 1 136 -8 160
4. Finansiella derivat -8 802 -9 293 -9 839 -12 713 -10 507 -10 064
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_003_sv.html