Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/04 2020/05
1. Vaihtotase -1 103 748 -183 -567
1.1. Tavarat 2 569 1 915 326 -63
1.2. Palvelut -1 221 -1 127 5 66
1.3. Ensitulo -3 2 160 -311 -389
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 448 -2 201 -202 -181
2. Pääomatase 187 186 15 15
3. Rahoitustase -2 725 -2 094 -2 756 396
3.1. Suorat sijoitukset -4 315 1 898 1 197 1 152
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 527 -12 146 -7 314 -5 341
3.3. Muut sijoitukset 25 128 10 460 4 668 5 304
3.4. Johdannaiset 463 -1 962 -1 374 -704
3.5. Valuuttavaranto 527 -345 67 -15
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 809 -3 028 -2 588 948
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. toukokuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_004_fi.html