Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/04 2020/05
1. Bytesbalans -1 103 748 -183 -567
1.1. Varor 2 569 1 915 326 -63
1.2. Tjänster -1 221 -1 127 5 66
1.3. Primära inkomster -3 2 160 -311 -389
1.4. Sekundära inkomster -2 448 -2 201 -202 -181
2. Kapitalbalans 187 186 15 15
3. Finansiell balans -2 725 -2 094 -2 756 396
3.1. Direktinvesteringar -4 315 1 898 1 197 1 152
3.2. Portföljinvesteringar -24 527 -12 146 -7 314 -5 341
3.3. Övriga investeringar 25 128 10 460 4 668 5 304
3.4. Finansiella derivat 463 -1 962 -1 374 -704
3.5. Valutareserv 527 -345 67 -15
4. Restpost -1 809 -3 028 -2 588 948
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_004_sv.html