Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/04 2020/05
1. Bytesbalans -1 103 748 -183 -567
1.1. Varor 2 569 1 915 326 -63
1.2. Tjänster -1 221 -1 127 5 66
1.3. Primära inkomster -3 2 160 -311 -389
1.4. Sekundära inkomster -2 448 -2 201 -202 -181
2. Kapitalbalans 187 186 15 15
3. Finansiell balans -2 725 -2 094 -2 756 396
3.1. Direktinvesteringar -4 315 1 898 1 197 1 152
3.2. Portföljinvesteringar -24 527 -12 146 -7 314 -5 341
3.3. Övriga investeringar 25 128 10 460 4 668 5 304
3.4. Finansiella derivat 463 -1 962 -1 374 -704
3.5. Valutareserv 527 -345 67 -15
4. Restpost -1 809 -3 028 -2 588 948
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/05/mata_2020_05_2020-07-13_tau_004_sv.html