Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/05 2020/06
1. Vaihtotase -1 103 37 -413 -417
1.1. Tavarat 2 569 2 669 191 304
1.2. Palvelut -1 221 -2 156 -278 -272
1.3. Ensitulo -3 1 757 -145 -280
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 448 -2 232 -181 -170
2. Pääomatase 187 185 15 15
3. Rahoitustase -2 725 -8 951 53 -2 850
3.1. Suorat sijoitukset -4 315 2 887 1 383 1 736
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 527 -12 184 -5 344 -2 129
3.3. Muut sijoitukset 25 128 1 522 4 371 -3 248
3.4. Johdannaiset 463 -915 -384 727
3.5. Valuuttavaranto 527 -261 26 64
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 809 -9 173 451 -2 448
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/06/mata_2020_06_2020-08-13_tau_004_fi.html