Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/05 2020/06
1. Bytesbalans -1 103 37 -413 -417
1.1. Varor 2 569 2 669 191 304
1.2. Tjänster -1 221 -2 156 -278 -272
1.3. Primära inkomster -3 1 757 -145 -280
1.4. Sekundära inkomster -2 448 -2 232 -181 -170
2. Kapitalbalans 187 185 15 15
3. Finansiell balans -2 725 -8 951 53 -2 850
3.1. Direktinvesteringar -4 315 2 887 1 383 1 736
3.2. Portföljinvesteringar -24 527 -12 184 -5 344 -2 129
3.3. Övriga investeringar 25 128 1 522 4 371 -3 248
3.4. Finansiella derivat 463 -915 -384 727
3.5. Valutareserv 527 -261 26 64
4. Restpost -1 809 -9 173 451 -2 448
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/06/mata_2020_06_2020-08-13_tau_004_sv.html