Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, mars

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/05 2020/06
1. Bytesbalans -1 103 37 -413 -417
1.1. Varor 2 569 2 669 191 304
1.2. Tjänster -1 221 -2 156 -278 -272
1.3. Primära inkomster -3 1 757 -145 -280
1.4. Sekundära inkomster -2 448 -2 232 -181 -170
2. Kapitalbalans 187 185 15 15
3. Finansiell balans -2 725 -8 951 53 -2 850
3.1. Direktinvesteringar -4 315 2 887 1 383 1 736
3.2. Portföljinvesteringar -24 527 -12 184 -5 344 -2 129
3.3. Övriga investeringar 25 128 1 522 4 371 -3 248
3.4. Finansiella derivat 463 -915 -384 727
3.5. Valutareserv 527 -261 26 64
4. Restpost -1 809 -9 173 451 -2 448
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/06/mata_2020_06_2020-08-13_tau_004_sv.html