Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/06 2020/07
1. Vaihtotase -1 103 -230 -417 -121
1.1. Tavarat 2 569 2 790 304 -34
1.2. Palvelut -1 221 -2 432 -272 -325
1.3. Ensitulo -3 1 695 -280 470
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 448 -2 284 -170 -232
2. Pääomatase 187 185 15 16
3. Rahoitustase -2 725 -7 197 -2 850 -2 189
3.1. Suorat sijoitukset -4 315 2 857 1 736 59
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 527 -21 545 -2 129 -2 042
3.3. Muut sijoitukset 25 128 11 519 -3 248 -1 175
3.4. Johdannaiset 463 231 727 962
3.5. Valuuttavaranto 527 -260 64 7
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 809 -7 152 -2 448 -2 084
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/07/mata_2020_07_2020-09-11_tau_004_fi.html