Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/06 2020/07
1. Bytesbalans -1 103 -230 -417 -121
1.1. Varor 2 569 2 790 304 -34
1.2. Tjänster -1 221 -2 432 -272 -325
1.3. Primära inkomster -3 1 695 -280 470
1.4. Sekundära inkomster -2 448 -2 284 -170 -232
2. Kapitalbalans 187 185 15 16
3. Finansiell balans -2 725 -7 197 -2 850 -2 189
3.1. Direktinvesteringar -4 315 2 857 1 736 59
3.2. Portföljinvesteringar -24 527 -21 545 -2 129 -2 042
3.3. Övriga investeringar 25 128 11 519 -3 248 -1 175
3.4. Finansiella derivat 463 231 727 962
3.5. Valutareserv 527 -260 64 7
4. Restpost -1 809 -7 152 -2 448 -2 084
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/07/mata_2020_07_2020-09-11_tau_004_sv.html