Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/08 2020/09
1. Vaihtotase -497 -386 62 105
1.1. Tavarat 2 281 2 760 165 78
1.2. Palvelut -1 528 -3 066 -156 -267
1.3. Ensitulo 1 164 2 506 282 505
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 413 -2 586 -230 -210
2. Pääomatase 187 187 16 15
3. Rahoitustase -9 177 -19 881 -2 238 -3 889
3.1. Suorat sijoitukset -7 813 -5 734 -480 -556
3.2. Arvopaperisijoitukset -25 668 -10 823 -4 154 4 405
3.3. Muut sijoitukset 23 315 -5 065 860 -8 647
3.4. Johdannaiset 463 2 122 1 530 901
3.5. Valuuttavaranto 527 -381 5 8
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 867 -19 682 -2 316 -4 010
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2020/09/mata_2020_09_2020-11-13_tau_004_fi.html