Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/08 2020/09
1. Bytesbalans -497 -386 62 105
1.1. Varor 2 281 2 760 165 78
1.2. Tjänster -1 528 -3 066 -156 -267
1.3. Primära inkomster 1 164 2 506 282 505
1.4. Sekundära inkomster -2 413 -2 586 -230 -210
2. Kapitalbalans 187 187 16 15
3. Finansiell balans -9 177 -19 881 -2 238 -3 889
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -5 734 -480 -556
3.2. Portföljinvesteringar -25 668 -10 823 -4 154 4 405
3.3. Övriga investeringar 23 315 -5 065 860 -8 647
3.4. Finansiella derivat 463 2 122 1 530 901
3.5. Valutareserv 527 -381 5 8
4. Restpost -8 867 -19 682 -2 316 -4 010
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/09/mata_2020_09_2020-11-13_tau_004_sv.html