Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/10 2020/11
1. Vaihtotase -371 246 355 -90
1.1. Tavarat 2 264 2 772 412 323
1.2. Palvelut -1 512 -3 061 -322 -348
1.3. Ensitulo 1 219 3 065 442 107
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 341 -2 531 -177 -173
2. Pääomatase 187 185 15 14
3. Rahoitustase -8 731 -14 596 -5 807 -444
3.1. Suorat sijoitukset -7 813 -118 -436 471
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 880 -7 411 -1 687 -3 131
3.3. Muut sijoitukset 22 972 -4 455 -2 921 2 524
3.4. Johdannaiset 463 -2 257 -833 -149
3.5. Valuuttavaranto 527 -355 70 -160
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 548 -15 027 -6 177 -368
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/11/mata_2020_11_2021-01-12_tau_004_fi.html