Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/10 2020/11
1. Bytesbalans -371 246 355 -90
1.1. Varor 2 264 2 772 412 323
1.2. Tjänster -1 512 -3 061 -322 -348
1.3. Primära inkomster 1 219 3 065 442 107
1.4. Sekundära inkomster -2 341 -2 531 -177 -173
2. Kapitalbalans 187 185 15 14
3. Finansiell balans -8 731 -14 596 -5 807 -444
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -118 -436 471
3.2. Portföljinvesteringar -24 880 -7 411 -1 687 -3 131
3.3. Övriga investeringar 22 972 -4 455 -2 921 2 524
3.4. Finansiella derivat 463 -2 257 -833 -149
3.5. Valutareserv 527 -355 70 -160
4. Restpost -8 548 -15 027 -6 177 -368
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/11/mata_2020_11_2021-01-12_tau_004_sv.html