Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/11 2020/12
1. Vaihtotase 1 902 1 902 441 2 041
1.1. Tavarat 3 226 3 226 329 1 384
1.2. Palvelut -1 875 -1 875 177 146
1.3. Ensitulo 3 141 3 141 109 710
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 590 -2 590 -173 -200
2. Pääomatase 184 184 14 14
3. Rahoitustase -14 337 -14 337 -443 -581
3.1. Suorat sijoitukset -630 -630 -830 -868
3.2. Arvopaperisijoitukset -3 322 -3 322 -1 830 1 452
3.3. Muut sijoitukset -8 905 -8 905 2 524 -2 296
3.4. Johdannaiset -1 259 -1 259 -149 953
3.5. Valuuttavaranto -221 -221 -160 178
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -16 423 -16 423 -899 -2 636
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.02.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. joulukuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/12/mata_2020_12_2021-02-12_tau_004_fi.html