Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/11 2020/12
1. Bytesbalans 1 902 1 902 441 2 041
1.1. Varor 3 226 3 226 329 1 384
1.2. Tjänster -1 875 -1 875 177 146
1.3. Primära inkomster 3 141 3 141 109 710
1.4. Sekundära inkomster -2 590 -2 590 -173 -200
2. Kapitalbalans 184 184 14 14
3. Finansiell balans -14 337 -14 337 -443 -581
3.1. Direktinvesteringar -630 -630 -830 -868
3.2. Portföljinvesteringar -3 322 -3 322 -1 830 1 452
3.3. Övriga investeringar -8 905 -8 905 2 524 -2 296
3.4. Finansiella derivat -1 259 -1 259 -149 953
3.5. Valutareserv -221 -221 -160 178
4. Restpost -16 423 -16 423 -899 -2 636
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/12/mata_2020_12_2021-02-12_tau_004_sv.html