Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 818 081 824 690 855 304 804 316 836 740
S11 Yritykset 143 825 142 296 145 704 144 228 150 495
S121 Keskuspankki 97 084 95 217 96 781 84 047 89 602
S122 Muut rahalaitokset 247 611 253 184 267 568 226 727 280 125
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 83 719 84 447 87 804 89 875 77 211
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 34 386 35 933 35 611 36 971 37 189
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 31 218 31 536 31 833 31 622 29 276
S1311 Valtionhallinto 13 947 13 717 14 365 14 018 13 993
S1313 Paikallishallinto 711 732 760 849 750
S1314 Sosiaaliturvarahastot 151 224 153 052 160 011 160 257 144 449
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 356 14 577 14 866 15 722 13 650
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 835 945 831 633 860 208 800 821 836 828
S11 Yritykset 234 094 228 785 236 090 234 690 221 316
S121 Keskuspankki 12 689 12 790 12 606 12 849 13 252
S122 Muut rahalaitokset 400 579 395 805 415 350 360 919 402 936
S123 Rahamarkkinarahastot 1 1 1 1 2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 26 210 25 724 26 571 27 857 24 607
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 55 432 56 800 57 040 58 341 54 884
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 502 2 576 2 700 2 727 2 806
S1311 Valtionhallinto 92 170 96 970 96 208 93 498 104 679
S1313 Paikallishallinto 4 141 4 196 4 229 4 511 4 762
S1314 Sosiaaliturvarahastot 5 802 5 527 6 852 2 849 4 739
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 323 2 458 2 560 2 581 2 844
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -17 864 -6 943 -4 904 3 494 -88
S11 Yritykset -90 270 -86 490 -90 385 -90 462 -70 821
S121 Keskuspankki 84 395 82 426 84 175 71 198 76 350
S122 Muut rahalaitokset -152 968 -142 620 -147 782 -134 191 -122 811
S123 Rahamarkkinarahastot -1 -1 -1 -1 -2
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 57 509 58 722 61 233 62 018 52 604
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -21 046 -20 868 -21 429 -21 370 -17 694
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 28 716 28 960 29 133 28 896 26 470
S1311 Valtionhallinto -78 223 -83 253 -81 843 -79 480 -90 685
S1313 Paikallishallinto -3 430 -3 463 -3 469 -3 662 -4 012
S1314 Sosiaaliturvarahastot 145 422 147 525 153 159 157 408 139 710
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 033 12 119 12 306 13 141 10 806
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 22.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/41/mata_2020_41_2020-06-22_tau_003_fi.html