Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1
Tillgånger S1 Hela ekonomin 818 081 824 690 855 304 804 316 836 740
S11 Icke-finansiella företag 143 825 142 296 145 704 144 228 150 495
S121 Centralbanken 97 084 95 217 96 781 84 047 89 602
S122 Övriga monetära finansinstitut 247 611 253 184 267 568 226 727 280 125
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 83 719 84 447 87 804 89 875 77 211
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 34 386 35 933 35 611 36 971 37 189
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 31 218 31 536 31 833 31 622 29 276
S1311 Staten 13 947 13 717 14 365 14 018 13 993
S1313 Lokalförvaltning 711 732 760 849 750
S1314 Socialskyddsfonder 151 224 153 052 160 011 160 257 144 449
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 356 14 577 14 866 15 722 13 650
Skulder S1 Hela ekonomin 835 945 831 633 860 208 800 821 836 828
S11 Icke-finansiella företag 234 094 228 785 236 090 234 690 221 316
S121 Centralbanken 12 689 12 790 12 606 12 849 13 252
S122 Övriga monetära finansinstitut 400 579 395 805 415 350 360 919 402 936
S123 Penningmarknadsfonder 1 1 1 1 2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 26 210 25 724 26 571 27 857 24 607
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 55 432 56 800 57 040 58 341 54 884
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 502 2 576 2 700 2 727 2 806
S1311 Staten 92 170 96 970 96 208 93 498 104 679
S1313 Lokalförvaltning 4 141 4 196 4 229 4 511 4 762
S1314 Socialskyddsfonder 5 802 5 527 6 852 2 849 4 739
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 323 2 458 2 560 2 581 2 844
Netto S1 Hela ekonomin -17 864 -6 943 -4 904 3 494 -88
S11 Icke-finansiella företag -90 270 -86 490 -90 385 -90 462 -70 821
S121 Centralbanken 84 395 82 426 84 175 71 198 76 350
S122 Övriga monetära finansinstitut -152 968 -142 620 -147 782 -134 191 -122 811
S123 Penningmarknadsfonder -1 -1 -1 -1 -2
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 57 509 58 722 61 233 62 018 52 604
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -21 046 -20 868 -21 429 -21 370 -17 694
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 28 716 28 960 29 133 28 896 26 470
S1311 Staten -78 223 -83 253 -81 843 -79 480 -90 685
S1313 Lokalförvaltning -3 430 -3 463 -3 469 -3 662 -4 012
S1314 Socialskyddsfonder 145 422 147 525 153 159 157 408 139 710
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 033 12 119 12 306 13 141 10 806
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/41/mata_2020_41_2020-06-22_tau_003_sv.html