Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/03 2020/04
1. Vaihtotase -1 103 1 431 -1 173 -295
1.1. Tavarat 2 569 2 010 155 341
1.2. Palvelut -1 221 -1 262 -458 15
1.3. Ensitulo -3 2 937 -583 -375
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 448 -2 254 -287 -276
2. Pääomatase 187 186 16 15
3. Rahoitustase -2 725 1 391 -4 231 -2 263
3.1. Suorat sijoitukset -4 315 973 -1 444 552
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 527 -6 538 2 050 -7 313
3.3. Muut sijoitukset 25 128 8 590 -4 605 5 805
3.4. Johdannaiset 463 -1 427 1 -1 374
3.5. Valuuttavaranto 527 -207 -234 67
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 809 -226 -3 074 -1 983
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 22.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/41/mata_2020_41_2020-06-22_tau_004_fi.html