Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/03 2020/04
1. Bytesbalans -1 103 1 431 -1 173 -295
1.1. Varor 2 569 2 010 155 341
1.2. Tjänster -1 221 -1 262 -458 15
1.3. Primära inkomster -3 2 937 -583 -375
1.4. Sekundära inkomster -2 448 -2 254 -287 -276
2. Kapitalbalans 187 186 16 15
3. Finansiell balans -2 725 1 391 -4 231 -2 263
3.1. Direktinvesteringar -4 315 973 -1 444 552
3.2. Portföljinvesteringar -24 527 -6 538 2 050 -7 313
3.3. Övriga investeringar 25 128 8 590 -4 605 5 805
3.4. Finansiella derivat 463 -1 427 1 -1 374
3.5. Valutareserv 527 -207 -234 67
4. Restpost -1 809 -226 -3 074 -1 983
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/41/mata_2020_41_2020-06-22_tau_004_sv.html