Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/06 2020/07
1. Vaihtotase -497 433 -345 -121
1.1. Tavarat 2 281 2 545 267 -34
1.2. Palvelut -1 528 -2 545 -178 -325
1.3. Ensitulo 1 164 2 950 -199 470
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 413 -2 517 -235 -232
2. Pääomatase 187 187 15 16
3. Rahoitustase -9 177 -14 098 -708 -2 189
3.1. Suorat sijoitukset -7 813 -5 047 532 59
3.2. Arvopaperisijoitukset -25 668 -15 947 -71 -2 042
3.3. Muut sijoitukset 23 315 7 878 -2 281 -1 175
3.4. Johdannaiset 463 -722 1 049 962
3.5. Valuuttavaranto 527 -262 64 7
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 867 -14 718 -378 -2 084
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_004_fi.html