Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/06 2020/07
1. Bytesbalans -497 433 -345 -121
1.1. Varor 2 281 2 545 267 -34
1.2. Tjänster -1 528 -2 545 -178 -325
1.3. Primära inkomster 1 164 2 950 -199 470
1.4. Sekundära inkomster -2 413 -2 517 -235 -232
2. Kapitalbalans 187 187 15 16
3. Finansiell balans -9 177 -14 098 -708 -2 189
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -5 047 532 59
3.2. Portföljinvesteringar -25 668 -15 947 -71 -2 042
3.3. Övriga investeringar 23 315 7 878 -2 281 -1 175
3.4. Finansiella derivat 463 -722 1 049 962
3.5. Valutareserv 527 -262 64 7
4. Restpost -8 867 -14 718 -378 -2 084
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_004_sv.html