Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -16 880 -69 463 10 992 -34 161 -22 962
S11 Yritykset -6 587 -10 835 -8 176 -7 254 -8 894
S121 Keskuspankki 925 -12 440 5 835 11 483 -4 775
S122 Muut rahalaitokset -719 -32 308 37 642 -27 152 -5 274
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 782 -310 -1 590 1 311 1 328
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -539 947 -20 203 295
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 9 -297 -171 671 222
S1311 Valtionhallinto -1 956 -6 170 -8 153 -3 546 -2 309
S1313 Paikallishallinto 6 70 7 28 -63
S1314 Sosiaaliturvarahastot -8 909 -8 389 -14 511 -10 088 -3 792
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 109 268 130 183 300
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -11 703 -66 931 14 580 -32 550 -20 742
S11 Yritykset -3 483 -8 014 -6 814 -6 246 -6 549
S121 Keskuspankki -220 251 378 838 524
S122 Muut rahalaitokset 5 166 -44 930 29 077 -18 582 -3 362
S123 Rahamarkkinarahastot     1 1  
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 385 51 -207 72 525
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 1 446 2 313 454 -228 1 466
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 139 83 266 85 74
S1311 Valtionhallinto -4 084 -7 070 2 601 -573 -9 637
S1313 Paikallishallinto 19 274 247 249 -11
S1314 Sosiaaliturvarahastot -11 157 -9 903 -11 692 -7 947 -3 843
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 86 15 269 -220 71
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) -5 177 -2 532 -3 588 -1 610 -2 220
S11 Yritykset -3 104 -2 821 -1 362 -1 008 -2 345
S121 Keskuspankki 1 145 -12 690 5 457 10 646 -5 299
S122 Muut rahalaitokset -5 885 12 623 8 565 -8 570 -1 911
S123 Rahamarkkinarahastot     -1 -1  
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 397 -361 -1 383 1 238 802
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -1 985 -1 366 -473 431 -1 171
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot -130 -380 -437 586 147
S1311 Valtionhallinto 2 128 900 -10 754 -2 972 7 328
S1313 Paikallishallinto -13 -204 -240 -221 -52
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2 248 1 514 -2 819 -2 141 51
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 22 252 -139 403 229
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_002_fi.html