Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3
Tillgånger S1 Hela ekonomin -16 880 -69 463 10 992 -34 161 -22 962
S11 Icke-finansiella företag -6 587 -10 835 -8 176 -7 254 -8 894
S121 Centralbanken 925 -12 440 5 835 11 483 -4 775
S122 Övriga monetära finansinstitut -719 -32 308 37 642 -27 152 -5 274
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 782 -310 -1 590 1 311 1 328
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -539 947 -20 203 295
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 9 -297 -171 671 222
S1311 Staten -1 956 -6 170 -8 153 -3 546 -2 309
S1313 Lokalförvaltning 6 70 7 28 -63
S1314 Socialskyddsfonder -8 909 -8 389 -14 511 -10 088 -3 792
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 109 268 130 183 300
Skulder S1 Hela ekonomin -11 703 -66 931 14 580 -32 550 -20 742
S11 Icke-finansiella företag -3 483 -8 014 -6 814 -6 246 -6 549
S121 Centralbanken -220 251 378 838 524
S122 Övriga monetära finansinstitut 5 166 -44 930 29 077 -18 582 -3 362
S123 Penningmarknadsfonder     1 1  
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 385 51 -207 72 525
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 446 2 313 454 -228 1 466
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 139 83 266 85 74
S1311 Staten -4 084 -7 070 2 601 -573 -9 637
S1313 Lokalförvaltning 19 274 247 249 -11
S1314 Socialskyddsfonder -11 157 -9 903 -11 692 -7 947 -3 843
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 86 15 269 -220 71
Netto S1 Hela ekonomin -5 177 -2 532 -3 588 -1 610 -2 220
S11 Icke-finansiella företag -3 104 -2 821 -1 362 -1 008 -2 345
S121 Centralbanken 1 145 -12 690 5 457 10 646 -5 299
S122 Övriga monetära finansinstitut -5 885 12 623 8 565 -8 570 -1 911
S123 Penningmarknadsfonder     -1 -1  
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 397 -361 -1 383 1 238 802
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 985 -1 366 -473 431 -1 171
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -130 -380 -437 586 147
S1311 Staten 2 128 900 -10 754 -2 972 7 328
S1313 Lokalförvaltning -13 -204 -240 -221 -52
S1314 Socialskyddsfonder 2 248 1 514 -2 819 -2 141 51
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 22 252 -139 403 229
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_002_sv.html