Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3
Tillgånger S1 Hela ekonomin -16 880 -69 463 10 992 -34 161 -22 962
S11 Icke-finansiella företag -6 587 -10 835 -8 176 -7 254 -8 894
S121 Centralbanken 925 -12 440 5 835 11 483 -4 775
S122 Övriga monetära finansinstitut -719 -32 308 37 642 -27 152 -5 274
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 782 -310 -1 590 1 311 1 328
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -539 947 -20 203 295
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 9 -297 -171 671 222
S1311 Staten -1 956 -6 170 -8 153 -3 546 -2 309
S1313 Lokalförvaltning 6 70 7 28 -63
S1314 Socialskyddsfonder -8 909 -8 389 -14 511 -10 088 -3 792
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 109 268 130 183 300
Skulder S1 Hela ekonomin -11 703 -66 931 14 580 -32 550 -20 742
S11 Icke-finansiella företag -3 483 -8 014 -6 814 -6 246 -6 549
S121 Centralbanken -220 251 378 838 524
S122 Övriga monetära finansinstitut 5 166 -44 930 29 077 -18 582 -3 362
S123 Penningmarknadsfonder     1 1  
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 385 51 -207 72 525
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 446 2 313 454 -228 1 466
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 139 83 266 85 74
S1311 Staten -4 084 -7 070 2 601 -573 -9 637
S1313 Lokalförvaltning 19 274 247 249 -11
S1314 Socialskyddsfonder -11 157 -9 903 -11 692 -7 947 -3 843
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 86 15 269 -220 71
Netto S1 Hela ekonomin -5 177 -2 532 -3 588 -1 610 -2 220
S11 Icke-finansiella företag -3 104 -2 821 -1 362 -1 008 -2 345
S121 Centralbanken 1 145 -12 690 5 457 10 646 -5 299
S122 Övriga monetära finansinstitut -5 885 12 623 8 565 -8 570 -1 911
S123 Penningmarknadsfonder     -1 -1  
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 397 -361 -1 383 1 238 802
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 985 -1 366 -473 431 -1 171
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -130 -380 -437 586 147
S1311 Staten 2 128 900 -10 754 -2 972 7 328
S1313 Lokalförvaltning -13 -204 -240 -221 -52
S1314 Socialskyddsfonder 2 248 1 514 -2 819 -2 141 51
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 22 252 -139 403 229
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_002_sv.html