Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa

  Vuosi/neljännes
2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3
Saamiset S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 863 595 821 176 851 327 848 625 844 252
S11 Yritykset 154 276 161 296 166 537 165 990 167 493
S121 Keskuspankki 96 781 84 047 89 736 101 549 94 317
S122 Muut rahalaitokset 264 944 223 490 278 321 246 516 238 914
S123 Rahamarkkinarahastot . . . . .
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 88 484 90 779 77 313 85 934 89 275
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 34 584 35 997 35 950 35 759 37 497
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 31 524 31 247 29 055 30 813 31 395
S1311 Valtionhallinto 14 472 14 061 14 042 14 121 14 598
S1313 Paikallishallinto 755 848 750 828 783
S1314 Sosiaaliturvarahastot 163 162 163 776 145 919 151 843 153 769
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 612 15 635 13 705 15 273 16 210
Velat S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 861 051 808 713 841 988 846 900 849 625
S11 Yritykset 239 441 242 849 229 262 244 948 255 728
S121 Keskuspankki 12 606 12 849 13 252 14 061 14 554
S122 Muut rahalaitokset 415 109 360 839 401 028 380 392 373 770
S123 Rahamarkkinarahastot 1 1 2 3 3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 27 667 28 863 24 963 27 736 29 215
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 53 938 57 089 53 607 54 516 57 914
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2 484 2 524 2 803 2 917 3 000
S1311 Valtionhallinto 96 196 93 587 104 767 109 406 102 938
S1313 Paikallishallinto 4 202 4 477 4 727 4 967 4 958
S1314 Sosiaaliturvarahastot 6 852 3 068 4 739 5 335 4 857
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 553 2 568 2 837 2 618 2 688
Netto S1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit yhteensä) 2 543 12 462 9 339 1 725 -5 373
S11 Yritykset -85 165 -81 553 -62 725 -78 958 -88 234
S121 Keskuspankki 84 175 71 198 76 484 87 488 79 764
S122 Muut rahalaitokset -150 165 -137 349 -122 707 -133 875 -134 856
S123 Rahamarkkinarahastot -1 -1 -2 -3 -3
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 60 817 61 916 52 349 58 197 60 060
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -19 354 -21 093 -17 657 -18 757 -20 417
S128+S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 29 039 28 723 26 252 27 895 28 395
S1311 Valtionhallinto -81 724 -79 526 -90 725 -95 285 -88 340
S1313 Paikallishallinto -3 447 -3 628 -3 977 -4 139 -4 175
S1314 Sosiaaliturvarahastot 156 309 160 709 141 180 146 508 148 912
S14+S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 058 13 067 10 867 12 655 13 522
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_003_fi.html