Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/09 2020/10
1. Vaihtotase -345 818 215 535
1.1. Tavarat 2 264 2 771 85 418
1.2. Palvelut -1 487 -2 881 -260 -287
1.3. Ensitulo 1 219 3 412 582 580
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 341 -2 484 -193 -176
2. Pääomatase 187 186 15 15
3. Rahoitustase -8 731 -16 502 -2 143 -5 467
3.1. Suorat sijoitukset -7 813 -1 513 294 255
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 880 -7 861 6 980 -1 968
3.3. Muut sijoitukset 22 972 -5 822 -8 929 -3 896
3.4. Johdannaiset 463 -1 077 -576 73
3.5. Valuuttavaranto 527 -229 89 70
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -8 573 -17 506 -2 373 -6 016
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_004_fi.html