Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/09 2020/10
1. Bytesbalans -345 818 215 535
1.1. Varor 2 264 2 771 85 418
1.2. Tjänster -1 487 -2 881 -260 -287
1.3. Primära inkomster 1 219 3 412 582 580
1.4. Sekundära inkomster -2 341 -2 484 -193 -176
2. Kapitalbalans 187 186 15 15
3. Finansiell balans -8 731 -16 502 -2 143 -5 467
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -1 513 294 255
3.2. Portföljinvesteringar -24 880 -7 861 6 980 -1 968
3.3. Övriga investeringar 22 972 -5 822 -8 929 -3 896
3.4. Finansiella derivat 463 -1 077 -576 73
3.5. Valutareserv 527 -229 89 70
4. Restpost -8 573 -17 506 -2 373 -6 016
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_004_sv.html