Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/09 2020/10
1. Bytesbalans -345 818 215 535
1.1. Varor 2 264 2 771 85 418
1.2. Tjänster -1 487 -2 881 -260 -287
1.3. Primära inkomster 1 219 3 412 582 580
1.4. Sekundära inkomster -2 341 -2 484 -193 -176
2. Kapitalbalans 187 186 15 15
3. Finansiell balans -8 731 -16 502 -2 143 -5 467
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -1 513 294 255
3.2. Portföljinvesteringar -24 880 -7 861 6 980 -1 968
3.3. Övriga investeringar 22 972 -5 822 -8 929 -3 896
3.4. Finansiella derivat 463 -1 077 -576 73
3.5. Valutareserv 527 -229 89 70
4. Restpost -8 573 -17 506 -2 373 -6 016
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_004_sv.html