Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2020 12 kk:n liukuva summa 2021/01
1. Vaihtotase 716 242 -70
1.1. Tavarat 3 384 3 403 200
1.2. Palvelut -2 463 -2 659 -335
1.3. Ensitulo 2 630 2 356 321
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 836 -2 857 -256
2. Pääomatase 197 198 18
3. Rahoitustase -3 850 431 4 468
3.1. Suorat sijoitukset 3 528 3 928 61
3.2. Arvopaperisijoitukset -1 005 -853 324
3.3. Muut sijoitukset -5 705 -1 478 3 911
3.4. Johdannaiset -1 548 -1 576 295
3.5. Valuuttavaranto 880 411 -124
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 763 -9 4 519
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_004_fi.html