Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/01
1. Bytesbalans 716 242 -70
1.1. Varor 3 384 3 403 200
1.2. Tjänster -2 463 -2 659 -335
1.3. Primära inkomster 2 630 2 356 321
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 857 -256
2. Kapitalbalans 197 198 18
3. Finansiell balans -3 850 431 4 468
3.1. Direktinvesteringar 3 528 3 928 61
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 -853 324
3.3. Övriga investeringar -5 705 -1 478 3 911
3.4. Finansiella derivat -1 548 -1 576 295
3.5. Valutareserv 880 411 -124
4. Restpost -4 763 -9 4 519
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_004_sv.html