Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä lisääntyi heinä-syyskuussa 2,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 2,1 prosenttia suurempi. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote oli 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Alkutuotanto ja palvelutoimialat kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna. Talouden kasvua edelliseen neljännekseen verrattuna paransi vertailuajankohdalle osunut paperialan työkiista.

Työpäiviä oli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 1,9 prosenttia.

Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja se oli 1,7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Maatalouden tuotannon määrä oli viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin hyvän viljasadon johdosta. Metsätalouden tuotanto oli prosentin suurempi hakkuiden hiukan lisääntyessä.

Teollisuustuotanto oli prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni vuoden kolmannella neljänneksellä lähes viisi prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto pysyi vuoden takaisella tasolla. Muu tehdasteollisuuden tuotanto supistui prosentin kolmannella neljänneksellä.

Rakennustuotanto lisääntyi heinä-syyskuussa runsaat viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Sekä talonrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen olivat yli viisi prosenttia suurempia kuin vuotta aiemmin.

Kaupan myynnin määrä oli yli viisi prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Tukkukauppa lisääntyi viisi prosenttia ja vähittäiskauppa noin kuusi prosenttia. Moottoriajoneuvojen kauppa oli myös viisi prosenttia suurempaa kuin vuotta aiemmin. Liikenteen toimialalla vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto kasvoi kaksi prosenttia.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kansantalouden tuotantoa on lisännyt kotitalouksien kulutus ja vienti. Viennin määrä lisääntyi heinä-syyskuussa lähes yhdeksän prosenttia. Tuonti oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityinen kulutus kasvoi kolmannella neljänneksellä lähes viisi prosenttia. Uusia autoja ostettiin yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Huonekaluja ja erityisesti kodinkoneita ja -elektroniikkaa hankittiin runsaasti. Kotitalouksien palveluiden kulutus kasvoi kaksi ja puoli prosenttia.

Rakennusinvestoinnit lisääntyivät kuusi prosenttia. Asuinrakentaminen kasvoi viisi prosenttia, ja muu talonrakentaminen kasvoi yli seitsemän prosenttia. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat noin viisi prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit, ilman kulkuneuvoja, ovat supistuneet koko alkuvuoden. Nyt laskua oli kahdeksan prosenttia. Yksityiset investoinnit lisääntyivät kolmannella neljänneksellä vajaat neljä prosenttia, julkiset investoinnit sen sijaan supistuivat viisi prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani hiukan vuoden kolmannella neljänneksellä, työllisten määrä lisääntyi 0,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 7,2 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,7 prosenttia. Työllisyysaste oli heinä-syyskuussa 69,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,9 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 5,9 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä, jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoitto, ja kotitalouksien yrittäjätulot lisääntyivät kolme prosenttia. Kolmannella vuosineljänneksellä kansantulo oli lähes kuusi prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä, sillä ulkomailta saadut omaisuustulo lisääntyivät huomattavasti enemmän kuin sinne maksetut omaisuustulot. Reaalisesti kansantulo kasvoi kaksi ja puoli prosenttia, sillä vaihtosuhde heikkeni.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 2.12.2005 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Vuositason tiedot vastaavat 14.7.2005 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2005 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 1.3.2006

Volyymilaskenta uudistuu

Kansantalouden tilinpidossa uudistetaan kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö tullaan deflatoimaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirrytään kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Tiedot julkaistaan vuoden 2006 helmikuun lopussa.

Neljännesvuositilinpidon laskennassa siirrytään vastaavaan menetelmään 4. neljänneksen julkaisun yhteydessä maaliskuun 2006 alussa.


Päivitetty 9.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2005, Bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2005/03/ntp_2005_03_2005-12-09_kat_001.html