Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Bruttokansantuote viime vuoden tasolla, investoinnit jäissä

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote oli 0,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjatun bruttokansantuotteen arvo oli 1,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, prosenttia)

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen volyymin muutos edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettu, prosenttia)

Bruttokansantuotteen volyymissa ei edelleenkään ole havaittavissa mitään kasvu- tai laskusuuntaista trendiä. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa bruttokansantuotetta on kertynyt 0,1 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Jos neljännen vuosineljänneksen (kausitasoitettu) bruttokansantuotteen volyymi pysyy kolmannen neljänneksen tasolla, kertyy bruttokansantuotetta koko kuluvan vuoden osalta melko tarkasti saman verran kuin viime vuonna.

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote EU28-alueella kasvoi 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä vuoden kolmannella neljänneksellä.

1.1. Tuotanto

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 2. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 3. Toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli 2,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Viljasato oli Maa- ja metsätalousministeriön satotilaston mukaan tänä vuonna hyvä ja vehnäsato nousi ensimmäistä kertaa yli miljardiin kiloon.

Teollisuustuotanto ei kasvanut heinä-syyskuussa. Teollisuuden (B-E) arvonlisäys oli 0,1 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 1,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tehdasteollisuuden (C) tuotanto supistui 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Rakentamisen tuotanto väheni heinä-syyskuussa 1,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,7 prosenttia vuoden takaiseen nähden.

Palvelutoimialojen arvonlisäys kasvoi 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 prosenttia vuoden takaisesta. Etenkin informaatio- ja viestintäpalvelut sekä rahoitustoiminta kasvattivat palvelujen volyymia. Edelliseen neljännekseen verrattuna yksityisten palveluiden arvonlisäys kasvoi 0,9 prosenttia, mutta julkisten palveluiden volyymi supistui 0,7 prosenttia.

Kaupan arvonlisäys oli 0,2 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

1.2. Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntä väheni vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,9 vuoden takaisesta. Vähäiset investoinnit rakennuksiin ja koneisiin pienensivät kansantalouden kysyntää.

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 4. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 vuodentakaisesta (työpäiväkorjattuna, prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Kuvio 5. Tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset 3. neljänneksellä 2014 edellisestä neljänneksestä (kausitasoitettuna, prosenttia)

Viennin volyymi väheni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 0,1 prosenttia, mutta kasvoi 1,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Tavaroiden vienti kasvoi 1,6 prosenttia, mutta palveluiden vienti väheni 0,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattaessa.

Tuonti pieneni 1,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,9 prosenttia vuoden takaisesta. Tavaroiden tuonti laski 4,2 prosenttia, mutta palveluiden tuonti kasvoi 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli samalla tasolla kuin vuosi sitten. Julkiset kulutusmenot kasvoivat 0,9 prosenttia edelliseen ja yhden prosentin vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit vähenivät yhden prosentin edellisestä neljänneksestä ja 3,9 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit supistuivat 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi pieneni 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,4 prosenttia vuoden takaisesta.

1.3. Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisten määrä pieneni kolmannella vuosineljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työllisiä oli 0,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 7,5 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,1 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia edelliseen neljännekseen ja 1,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin 0,2 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

1.4. Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 27.11.2014 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä.

Vuositason tiedot 1990-2013 vastaavat 30.9.2014 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja, paitsi ulkomaat-sektorin tiedot (tuonti, vienti, ensitulot ulkomailta/ulkomaille), jotka ovat voineet tarkentua.

Vuoden 2014 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 2.3.2015, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä loka-joulukuussa julkaistaan Tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 13.2.2015.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavan 2-3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Laatuseloste on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon menetelmäkuvaus : http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/men.html .


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2014, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 5.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2014, 1. Bruttokansantuote viime vuoden tasolla, investoinnit jäissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2014/03/ntp_2014_03_2014-12-05_kat_001_fi.html