Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantalouden tilinpito siirtyy uuteen toimialaluokitukseen

Kansantalouden tilinpidossa otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008. Samalla uudistetaan tilinpidon tietojärjestelmää ja tilastojen tietosisältöä. Tilastokeskus julkaisee kansantalouden tilinpidon tarkistetut aikasarjat 14.7.2011.

TOL 2008 toimialaluokitukseen siirtymisen aikataulu on määritelty EU-säädöksissä. Muut Tilastokeskuksen tilastot ovat siirtyneet uuteen toimialaluokitukseen jo aiemmin. Yleistä tietoa TOL 2008 -luokituksesta löytyy Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Kansantalouden tilinpidon tietojärjestelmän uudistuksen vuoksi tilinpidon laskentamenetelmiä muutetaan ja aikasarjoihin tehdään tarkistuksia. Samassa yhteydessä korjataan aikasarjoissa havaittuja virheitä. Muutosten vaikutukset euromääräisiin aikasarjoihin ovat vähäisiä. Bruttokansantuote ja eri sektoreiden rahoitusasema eivät muutu oleellisesti.

Uuden toimialaluokituksen myötä kansantalouden vuositilinpidon tiedot julkaistaan tietokannoissa 90 toimialan tarkkuudella ja neljännesvuositilinpidon tiedot 11 toimialan tarkkuudella. Arvonlisäystiedot julkaistaan neljännesvuositilinpidossa 20 toimialan tarkkuudella. Tietokantataulukoiden määrä vähenee, koska taloustoimikohtaisia tauluja yhdistetään. Myös muilta osin taulukoiden tietosisältöön tulee muutoksia.

Lisätietoja:
Kansantalouden vuositilinpito: Olli Savela (09) 1734 3316
Neljännesvuositilinpito: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332

 


Päivitetty 21.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2011-06-21_luo_001.html