Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaperna övergår till den nya näringsgrensindelningen

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 tas i bruk i nationalräkenskaperna. Samtidigt revideras räkenskapernas datasystem och datainnehållet i statistiken. Statistikcentralen publicerar de reviderade tidsserierna för nationalräkenskaperna 14.7.2011.

Tidtabellen för övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 har definierats med EU-förordningar. Statistikcentralens övriga statistik har redan tidigare övergått till den nya näringsgrensindelningen. Allmän information om TOL 2008-indelningen finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

På grund av revideringen av nationalräkenskapernas datasystem ändras beräkningsmetoderna för räkenskaperna och tidsserierna revideras. Samtidigt korrigeras fel som upptäckts i tidsserierna. Ändringarna inverkar bara lite på tidsserierna i euro. Bruttonationalprodukten och de olika sektorernas finansiella ställning förändras inte väsentligt.

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras nationalräkenskapernas årsuppgifter i databaserna med en noggrannhet av 90 näringsgrenar och kvartalsräkenskapernas uppgifter med en noggrannhet av 11 näringsgrenar. Förädlingsvärdeuppgifterna publiceras i kvartalsräkenskaperna med en noggrannhet av 20 näringsgrenar. Antalet databastabeller minskar, eftersom olika tabeller för ekonomiska transaktioner slås samman. Också i övrigt sker ändringar i tabellernas datainnehåll.

Förfrågningar:
Nationalräkenskaper, årsvis: Olli Savela (09) 1734 3316,
Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332

 


Senast uppdaterad 21.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2011-06-21_luo_001_sv.html