Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.6.2006

Opettajien määrä lähes ennallaan 2004

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2004 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa oli yhteensä 79 700 opettajaa, mikä on noin 200 opettajaa enemmän kuin edellisvuonna. Vain perusopetuksen opettajamäärä kasvoi edellisvuodesta muutamalla sadalla, kun muiden oppilaitosryhmien opettajamäärät pysyivät lähes ennallaan. Noin 64 % kaikista opettajista oli naisia. Suhteellisesti eniten naisia oli peruskoulun opettajissa, 72 %, kun taas yliopistoissa naisopettajia oli 40 %.

Vuonna 2004 oli nuoria, alle 35-vuotiaita, opettajia suhteellisesti eniten peruskouluissa (24 %), lukioissa (20 %) ja yliopistoissa (19 %). Ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa nuoria opettajia oli 11 ja 10 prosenttia. Vastaavasti 50-vuotiaita tai sitä vanhempia opettajia oli suhteellisesti eniten ammattikorkeakouluissa 44 % ja vähiten peruskouluissa 31 %.

Muuta henkilökuntaa oli peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkea-kouluissa sekä yliopistoissa vuonna 2004 yhteensä noin 55 300, mikä on lähes saman verran kuin edellisvuonna.

Opettajat sukupuolen mukaan oppilaitosryhmittäin 2004

Oppilaitosryhmä  Opettajia1 (lkm) joista naisia (%)
Peruskoulu 44 623 72
Lukio 7 266 66
Ammatillinen oppilaitos 13 985 51
Ammattikorkeakoulu 6 018 56
Yliopisto 7 788 40
Yhteensä 79 680 64

1 Syksyn 2004 poikkileikkaustilanne

Lähde: Opettajatilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Arja Tiihonen (09) 1734 3272, tyossakaynti.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

[an error occured while processing this directive]

Päivitetty 30.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opettajat ja muu henkilökunta [verkkojulkaisu].
2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ope/2004/ope_2004_2006-06-30_tie_001.html