Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.6.2006

Antalet lärare nästan oförändrat år 2004

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet lärare i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter samt vid yrkeshögskolor och universitet till totalt 79 700 år 2004, dvs. ungefär 200 lärare fler än året innan. Antalet lärare ökade från föregående år bara inom grundundervisningen med några hundra lärare, medan antalet lärare inom övriga läroanstaltsgrupper var nästan oförändrat. Omkring 64 procent av alla lärare var kvinnor. Relativt sett flest kvinnor fanns det bland grundskollärarna, 72 procent, medan andelen kvinnliga lärare vid universiteten var 40 procent.

Relativt flest unga lärare, under 35 år, fanns det i grundskolorna (24 %) och gymnasierna (20 %) samt vid universiteten (19%). I yrkesläroanstalterna och yrkeshögskolorna var andelen unga lärare 11 och 10 procent. Relativt sett flest 50 år fyllda lärare fanns det i yrkeshögskolorna, 44 procent, och minst i grundskolorna, 31 procent.

Antalet annan personal i grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt vid yrkeshögskolorna och universiteten var totalt omkring 55 300 år 2004, vilket är nästan lika mycket som året innan.

Lärare per läroanstaltsgrupp fördelade på kön 2004

Läroanstaltsgrupp  Antal lärare1 Kvinnor (%)
Grundskolor 44 623 72
Gymnasier 7 266 66
Yrkesläroanstalter 13 985 51
Yrkeshögskolor 6 018 56
Universitet 7 788 40
Totalt 79 680 64

1 Tvärsnittssituation hösten 2004

Källa: Lärarstatistik 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Arja Tiihonen (09) 1734 3272, tyossakaynti.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 30.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lärare och andra anställda [e-publikation].
2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ope/2004/ope_2004_2006-06-30_tie_001_sv.html