Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.3.2016

Tutkinnon suorittaminen nopeutui kaikissa koulutussektoreissa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2014 tietojen mukaan 81 prosenttia lukiolaisista ja 66 prosenttia nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suoritti tutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa. Nuorten ammattikorkeakoulutuksen opiskelijoista neljässä ja puolessa vuodessa valmistui 45 prosenttia. Yliopistokoulutuksen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 53 prosenttia opiskelijoista.

Läpäisyasteet koulutuksen ja ajankohdan mukaan vuosina 2014 ja 2013

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyasteiden erotus 2014–2013
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 80,6 79,6 1,0
Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus 3,5 66,3 65,1 1,2
Nuorten ammattikorkeakoulukoulutus 4,5 44,5 44,3 0,2
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,5 52,5 51,0 1,5

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä

Nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus nuorille suunnatun ammattikorkeakoulutuksen aloittaneista, eli koulutuksen läpäisyaste, kasvaa mitä kauemmin koulutuksen aloittamisesta on kulunut aikaa. Opiskelijoista 45 prosenttia valmistui neljässä ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa valmistui 67 prosenttia ja kahdessatoista ja puolessa vuodessa 70 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista.

Nuorten ammattikorkeakoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2014 ja 2013 sukupuolen mukaan 4,5–5,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyasteiden erotus 2014–20113
Nuorten ammattikorkeakoulukoulutus 4,5 Miehet 29,5 29,4 0,1
Naiset 57,7 57,1 0,6
5,5 Miehet 46,5 46,6 -0,1
Naiset 68,5 68,4 0,1

Ammattikorkeakoulukoulutuksen naisopiskelijat suorittivat ammattikorkeakoulututkinnon useammin kuin miehet. Miehistä ammattikorkeakoulututkinnon suoritti enintään neljässä ja puolessa vuodessa 30 prosenttia ja naisista 58 prosenttia, ja läpäisyasteiden erotus oli 28 prosenttiyksikköä. Seitsemässä ja puolessa vuodessa miehistä valmistui 58 prosenttia ja naisista 75 prosenttia, eli läpäisyasteiden erotus oli 17 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna ammattikorkeakoulututkinnot suoritettiin vuonna 2014 hieman useammin neljässä ja puolessa vuodessa. Neljässä ja puolessa vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi miesten osalta 0,1 prosenttiyksikköä ja naisten osalta 0,6 prosenttiyksikköä.

Puolet yliopistokoulutuksen uusista opiskelijoista suoritti tutkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa

Yliopisto-opiskelijoista 53 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään viidessä ja puolessa vuodessa. Mitä vanhempaa uusien opiskelijoiden kohorttia tarkastellaan, sitä korkeammaksi läpäisyaste nousi: opiskelijoista 69 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa ja 12,5 vuotta opiskelleista jo 77 prosenttia oli suorittanut ylemmän tai alemman tutkinnon.

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Kuten ammattikorkeakoulutuksessa myös yliopistokoulutuksen suorittamisessa oli suuria eroja sukupuolten välillä. Miesopiskelijoista ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti enintään viidessä ja puolessa vuodessa 41 prosenttia ja naisopiskelijoista 61 prosenttia. Miesten ja naisten läpäisyasteiden erotus oli 20 prosenttiyksikköä.

Enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa ylemmän tai alemman tutkinnon suoritti miehistä 59 prosenttia ja naisista 76 prosenttia, ja läpäisyasteiden erotukseksi muodostui 17 prosenttiyksikköä. Miesopiskelijoista 68 prosenttia oli suorittanut ylemmän tai alemman tutkinnon 12,5 vuodessa. Naisille vastaava osuus oli 84 prosenttia sukupuolten välisen läpäisyasteiden erotuksen ollessa 16 prosenttiyksikköä.

Yliopistokoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2014 ja 2013 sukupuolen mukaan 5,5–6,5 vuotta opiskelleille (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyasteiden erotus 2014–2013
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,5 Miehet 41,4 40,2 1,2
Naiset 61,3 59,3 2,0
6,5 Miehet 52,6 49,4 3,2
Naiset 69,8 69,0 0,8

Vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna yliopistotutkinnot suoritettiin useammin viidessä ja puolessa tai kuudessa ja puolessa vuodessa. Viidessä ja puolessa vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi miesten osalta 1,2 prosenttiyksikköä ja naisten osalta 2,0 prosenttiyksikköä.

Naiset suorittivat miehiä useammin lukion neljässä vuodessa

Vuoden 2014 tietojen perusteella lukiokoulutus suoritetaan tyypillisesti 3,5–4,5 vuodessa: Lukion uusista opiskelijoista 81 prosenttia suoritti lukion oppimäärän korkeintaan kolmessa ja puolessa vuodessa. Lukion suorittaneiden osuus ei juurikaan noussut neljän ja puolen vuoden jälkeen, jolloin osuus oli 89 prosenttia.

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä

Lukiossa opiskelevat miehet suorittivat lukiotutkinnon hitaammin kuin lukiossa opiskelevat naiset. Miehistä 80 prosenttia suoritti lukiotutkinnon enintään kolmessa ja puolessa vuodessa, kun naisilla vastaava luku oli 81 prosenttia.

Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen läpäisyasteet vuosina 2014 ja 2013 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyasteiden erotus 2014–2013
Nuorille suunnattu lukiokoulutus 3,5 Miehet 79,9 78,7 1,2
Naiset 81,1 80,2 1,1
4,5 Miehet 87,5 86,8 0,7
Naiset 89,6 88,9 0,7

Vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna lukiotutkinnot suoritettiin vuonna 2014 useammin kolmessa ja puolessa tai neljässä ja puolessa vuodessa. Kolmessa ja puolessa vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi miesten osalta 1,2 prosenttiyksikköä ja naisten osalta 1,1 prosenttiyksikköä.

Miehet suorittivat naisia useammin ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa tai neljässä ja puolessa vuodessa

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen tutkintojen suoritusaika vaihtelee enemmän kuin lukiotutkintojen suoritusaika. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 66 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon kolmessa ja puolessa vuodessa tai nopeammin. Opiskelijoista 73 prosenttia valmistui enintään neljässä ja puolessa vuodessa.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste kasvoi vuosittain hieman jopa kaikkein pisimpään opiskelleiden osalta: viisi ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 75 prosenttia ja yhdeksän ja puoli vuotta aiemmin aloittaneista 78 prosenttia oli valmistunut vuoden 2014 loppuun mennessä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2014 loppuun mennessä

Ammatillisen koulutuksen suoritusnopeus vaihteli miesten ja naisten välillä. Miesopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 67 ja neljässä ja puolessa vuodessa 73 prosenttia. Naisopiskelijoista ammatillisen tutkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 66 ja neljässä ja puolessa vuodessa 73 prosenttia.

Viidessä ja puolessa vuodessa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valmistui 75 prosenttia, eikä miesten ja naisten läpäisyasteissa ollut eroja.

Kun opiskeluaika ylitti kuusi ja puoli vuotta, naiset suorittivat aloittamansa tutkinnon loppuun miehiä useammin. Esimerkiksi 79 prosenttia naisista suoritti ammatillisen koulutuksen enintään seitsemässä ja puolessa vuodessa, kun miesten vastaava luku oli 78 prosenttia. Yhdeksän ja puoli vuotta sitten aloittaneessa kohortissa ero on hieman suurempi: yhdeksän ja puoli vuotta sitten aloittaneista naisista 80 prosenttia suoritti ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 loppuun mennessä, miesten vastaava luku oli 77 prosenttia.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen läpäisyasteet vuosina 2014 ja 2013 sukupuolen mukaan 3,5–4,5 vuotta opiskelleille

Koulutussektori Opiskeluaika (vuotta) Sukupuoli Läpäisyaste 2014 (%) Läpäisyaste 2013 (%) Läpäisyasteiden erotus 2014–2013
Nuorille suunnattu ammatillinen koulutus 3,5 Miehet 66,7 65,3 1,4
Naiset 66,0 64,8 1,2
4,5 Miehet 73,1 72,4 0,7
Naiset 73,0 71,5 1,5

Tämän tilaston tietokantatauluissa on tietoa koulutussektoreiden eri alojen välisistä eroista läpäisyasteissa (ks. tietokantataulukot ). Tietokantataulukoissa on tietoja myös niistä opiskelijoista, jotka eivät läpäisseet koulutustaan tavoiteajassa.

Tässä tilastossa koulutuksen suorittaneiden määrä suhteessa koulutuksen aloittaneisiin oli lisääntynyt erityisesti korkeakoulukoulutuksen osalta. Opiskelu kiinnosti aiempaa enemmän myös muiden tilastojen perusteella, kun sekä koulutuksen keskeyttäminen että opiskelijoiden työssäkäynti vähenivät ( Koulutuksen keskeyttäminen , Opiskelijoiden työssäkäynti ).


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (276,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opku/2014/opku_2014_2016-03-17_tie_001_fi.html