Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.3.2017

Joka toinen opiskelija kävi opintojen ohella työssä

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaan prosenttiyksikön vuonna 2015 edellisestä vuodesta. Opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä hieman alle puolet. Vuoden 2004 jälkeen osuus on ollut korkeimmillaan vuonna 2008, jolloin lähes kuusi kymmenestä opiskelijasta kävi töissä opintojen ohessa.

Vähintään 18 -vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2008–2015

Vähintään 18 -vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2008–2015

Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 55 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 54 prosentilla. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kävi työssä opintojen ohella vajaa puolet. Eniten vuonna 2015 väheni työssäkäyvien osuus yliopistokoulukoulutuksen opiskelijoista, noin yhden prosenttiyksikön edellisvuodesta.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 53 prosentilla ja miehistä 46 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 30 prosenttia ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskelevista 56 prosenttia. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista työskenteli 51 prosenttia, joka on seitsemän prosenttiyksikköä miehiä enemmän.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi huomattavasti iän myötä. Kun 18-vuotiaista opiskelijoista 22 prosenttia kävi töissä, niin vähintään 25-vuotiaista työssäkäyvien osuus oli lähes kolminkertainen. 21-vuotiaista 39 prosentilla ja 24-vuotiaista 49 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 61 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 61 prosentilla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista 56 prosentilla ja humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista 53 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2015 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Tarkempaa tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä löytyy tietokantataulukoista. Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Koulutuksen keskeyttäminen.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2015/opty_2015_2017-03-17_tie_001_fi.html