Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.3.2017

Varannan studerande arbetade vid sidan av studierna

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade andelen sysselsatta studerande med något under en procentenhet år 2015 jämfört med året innan. Något under hälften av de studerande arbetade vid sidan av studierna. Efter år 2004 var andelen som högst år 2008, då nästan sex av tio studerande arbetade vid sidan av studierna.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2008–2015

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2008–2015

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (106,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2015/opty_2015_2017-03-17_tie_001_sv.html