Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.3.2018

Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi prosenttiyksikön vuonna 2016 edellisestä vuodesta. Puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Ammatillisessa koulutuksessa osuus kasvoi eniten.

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2009–2016

Vähintään 18-vuotiaiden työssäkäyvien osuudet kaikista opiskelijoista 2009–2016

Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 55 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 55 prosentilla. Puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kävi työssä opintojen ohella, osuus kasvoi hieman edellisestä vuodesta.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 54 prosentilla ja miehistä 47 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa työssäkäyvien naisten osuus oli noin 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Lukiokoulutuksessa opiskelevista naisista kävi samaan aikaan töissä 31 prosenttia ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskelevista 60 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista naisista työskenteli 52 prosenttia, joka on viisi prosenttiyksikköä miehiä enemmän.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi huomattavasti iän myötä. Kun 18-vuotiaista opiskelijoista 23 prosenttia kävi töissä, niin vähintään 25-vuotiaista työssäkäyvien osuus oli lähes kolminkertainen. 21-vuotiaista 39 prosentilla ja 24-vuotiaista 50 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 62 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskunnallisten alojen opiskelijoista 59 prosentilla, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 56 prosentilla ja humanististen ja taidealojen opiskelijoista 46 prosentilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden 2016 lopussa.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Tarkempaa tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä löytyy tietokantataulukoista. Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Koulutuksen keskeyttäminen.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (229,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2016/opty_2016_2018-03-14_tie_001_fi.html