Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.3.2018

Andelen sysselsatta studerande ökade

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik ökade andelen sysselsatta studerande med en procentenhet år 2016 jämfört med året innan. Hälften av alla studerande arbetade vid sidan av studierna. Vanligast var det att arbeta vid sidan av universitets- och yrkeshögskolestudier. Andelen ökade mest inom yrkesutbildningen.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2009–2016

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2009–2016

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (105,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 14.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2016/opty_2016_2018-03-14_tie_001_sv.html