Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

6. Nuorten kotoamuutto pysynyt lähes ennallaan

Lasten kotoa lähdön muuttumisesta on vaikeaa saada tarkkaa kuvaa, koska aikaisemmin opiskelijoita ei otettu vakituisesti asumaan opiskelupaikkakunnille. He olivat virallisesti kirjoilla vanhempiensa luona. Vuoden 1994 kesäkuussa tuli voimaan laki, joka oikeutti jokaisen valitsemaan virallisen asuinkuntansa. Muuttoliiketilastoihin lain muutos vaikutti vuosikymmenen loppuun asti kuitenkin vaimeten loppua kohden.

Lasten kotoa lähtöä kuvataan seuraavaksi perheessä lapsen asemassa olevien määrällä. Perheen lapsi voi tosin jäädä kotiin asumaan ja tuoda puolison kanssaan asumaan tai saada lapsen, jolloin nuori perheenperustaja ei ole tilastoissa enää vanhempiensa perheessä lapsen asemassa, vaan omassa perheessään aikuisena. Tällainen asumismuoto on tosin erittäin harvinainen Suomessa. Jo ennen kotikuntalakia vuodesta 1985 vuoteen 1993 lapsen asemassa olevien prosenttiosuus nuorisosta putosi jyrkästi. Myös lain voimaantulon jälkeen heidän osuutensa edelleen pieneni lukuun ottamatta vuotta 2010, jolloin pieneneminen pysähtyi. Vuonna 2013 lapsen asemassa olevien nuorten suhteellinen osuus ikäryhmästä edelleen hieman pieneni. Sen sijaan lapsen asemassa olevien määrä ei ole johdonmukaisesti pienentynyt viime vuosina.

Taulukko 10. Lapsen asemassa olevat 20–24 -vuotiaat nuoret 1985–2013

Vuosi 20-24 -vuotiaita Asuu vanhempiensa luona Vanhempien luona asuvien osuus kaikista, %
Yhteensä Pojat       Tytöt       Yhteensä Pojat     Tytöt    Yhteensä Pojat  Tytöt 
1985 377 267 192 738 184 529 203 186 126 280 76 906 53,9 65,5 41,7
1990 343 608 175 039 168 569 165 754 103 971 61 783 48,2 59,4 36,7
1995 305 051 156 008 149 043 126 448 79 642 46 806 41,5 51,0 31,4
2000 327 230 167 084 160 146 109 510 70 895 38 615 33,5 42,4 24,1
2005 333 936 170 710 163 226 96 473 63 875 32 598 28,9 37,4 20,0
2006 332 004 169 860 162 144 91 724 61 060 30 664 27,6 35,9 18,9
2007 327 266 167 344 159 922 88 109 58 520 29 589 26,9 35,0 18,5
2008 325 440 166 488 158 952 86 007 56 819 29 188 26,4 34,1 18,4
2009 324 472 165 988 158 484 85 080 55 871 29 209 26,2 33,7 18,4
2010 327 780 167 817 159 963 85 967 56 185 29 782 26,2 33,5 18,6
2011 332 881 170 256 162 625 85 742 55 810 29 932 25,8 32,8 18,4
2012 339 758 173 775 165 983 85 892 56 027 29 865 25,3 32,2 18,0
2013 340 871 174 276 166 595 85 676 55 532 30 144 25,1 31,9 18,1

Tytöt lähtevät kotoa aikaisemmin kuin pojat. Nykyään jo 68 prosenttia tytöistä on lähtenyt kotoa 20-vuotiaana, pojista 45 prosenttia. Tytöillä em. prosenttiosuus on sama kuin edellisenä vuonna, pojilla osuus kasvoi prosenttiyksiköllä.

Kuvio 13. 18–30 -vuotiaat miehet perheaseman mukaan 2013

Kuvio 13. 18–30 -vuotiaat miehet perheaseman mukaan 2013

Kuvio 14. 18–30 -vuotiaat naiset perheaseman mukaan 2013

Kuvio 14. 18–30 -vuotiaat naiset perheaseman mukaan 2013

Suomessa on 56 000 henkilöä, jotka ovat täyttäneet 30 vuotta ja ovat perheessään lapsen asemassa. Heistä 43 000 eli 77 prosenttia on miehiä. Tällaisten lapsen asemassa olevien vähintään 30-vuotiaiden henkilöiden määrä on kuitenkin vähentynyt seitsemällä sadalla henkilöllä edellisvuodesta.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2013, 6. Nuorten kotoamuutto pysynyt lähes ennallaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_006_fi.html