Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

6. Flytten hemifrån bland unga nästan oförändrade

Det är svårt att få en exakt bild av förändringen i fråga om när barnen flyttar hemifrån, eftersom studerande inte tidigare betraktades som stadigvarande bosatta på studieorten. De var officiellt mantalsskrivna hos sina föräldrar. I juni 1994 trädde en lag i kraft enligt vilken alla har rätt att välja sin officiella bostadskommun. Lagändringen inverkade på statistikföringen av flyttningsrörelsen ända till slutet av decenniet, men inverkan avtog dock mot slutet.

Utflyttningen från föräldrahemmet beskrivs nedan med antalet personer som har familjeställningen barn. Familjens barn kan visserligen bo kvar i föräldrahemmet och en make/maka kan flytta in eller barn födas. Då ingår emellertid inte den unga familjebildaren i statistiken som barn i sina föräldrars familj, utan som vuxen i sin egen familj. En dylik boendeform är dock ytterst sällsynt i Finland. Redan före lagen om hemkommun, från 1985 till 1993, hade den procentuella andelen ungdomar med familjeställningen barn minskat kraftigt. Också efter att lagen trädde ikraft minskade andelen ytterligare med undantag av år 2010, då nedgången avstannade. År 2013 minskade den relativa andelen ungdomar med familjeställningen barn av åldersgruppen ytterligare något. Däremot har inte antalet ungdomar med familjeställningen barn konsekvent minskat under de senaste åren.

Tabell 10. Ungdomar i åldern 20–24 år med familjeställningen barn åren 1985–2013

År       20-24 -åringar Bor hos föräldrarna Andelen barn som bor i föräldrahemmet av alla, %
Totalt       Pojkar     Flickor    Totalt       Pojkar   Flickor  Totalt Pojkar Flickor
1985 377 267 192 738 184 529 203 186 126 280 76 906 53,9 65,5 41,7
1990 343 608 175 039 168 569 165 754 103 971 61 783 48,2 59,4 36,7
1995 305 051 156 008 149 043 126 448 79 642 46 806 41,5 51,0 31,4
2000 327 230 167 084 160 146 109 510 70 895 38 615 33,5 42,4 24,1
2005 333 936 170 710 163 226 96 473 63 875 32 598 28,9 37,4 20,0
2006 332 004 169 860 162 144 91 724 61 060 30 664 27,6 35,9 18,9
2007 327 266 167 344 159 922 88 109 58 520 29 589 26,9 35,0 18,5
2008 325 440 166 488 158 952 86 007 56 819 29 188 26,4 34,1 18,4
2009 324 472 165 988 158 484 85 080 55 871 29 209 26,2 33,7 18,4
2010 327 780 167 817 159 963 85 967 56 185 29 782 26,2 33,5 18,6
2011 332 881 170 256 162 625 85 742 55 810 29 932 25,8 32,8 18,4
2012 339 758 173 775 165 983 85 892 56 027 29 865 25,3 32,2 18,0
2013 340 871 174 276 166 595 85 676 55 532 30 144 25,1 31,9 18,1

Flickorna flyttar hemifrån tidigare än pojkarna. I dag har redan 68 procent av flickorna flyttat hemifrån som 20-åringar, av pojkarna 45 procent. Bland flickorna är den ovan angivna procentandelen oförändrad jämfört med året innan, bland pojkarna ökade den med en procentenhet.

Figur 13. Män i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2013

Figur 13. Män i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2013

Figur 14. Kvinnor i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2013

Figur 14. Kvinnor i åldern 18–30 år efter familjeställning år 2013

I Finland finns det 56 000 personer som fyllt 30 år och som har familjeställningen barn. Av dem är 43 000 män, dvs. 77 procent. Antalet 30 år fyllda personer med familjeställningen barn har dock minskat med sjuhundra personer från året innan.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, 6. Flytten hemifrån bland unga nästan oförändrade . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_006_sv.html