Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Naiset asuvat miehiä useammin yksin

Yksinasuvien osuus koko väestöstä on kasvanut vähitellen kahden vuosikymmenen takaisesta 13 prosentista nykyiseen viidennekseen. Eniten väestöä, 32 prosenttia, asuu kahden hengen asuntokunnissa. Yli puolet 57−79-vuotiaista asuu kahden hengen asuntokunnissa. Suhteellisesti useimmin kahden hengen asuntokunnissa asuvat 66−70-vuotiaat, yli 63 prosenttia ikäryhmästä.

Kuvio 15. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2013

Kuvio 15. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2013

Kaiken kaikkiaan naiset asuvat miehiä useammin yksin. 16 vuotta täyttäneistä naisista 26 prosenttia asuu yksin, miehistä 23 prosenttia. Yksinasuminen jakautuu iän suhteen hieman erilailla. Muutos on rajuinta naisten elämänkaarella. Nuorena asutaan yksin, samoin kaikkein todennäköisimmin vanhana. Alhaisimmillaan naisten yksinasuminen on ikävuosina 36−42, jolloin yksin asuu noin joka kymmenes nainen.

Kuten nuoret naiset, myös nuoret miehet asuvat yksin. Miesten yksinasuminen ei kuitenkaan vähene iän myötä yhtä paljon kuin naisten, vaan prosenttiosuus pysyy samalla tasolla, noin 23 prosenttina, hieman yli kolmikymmenvuotiaista lähes kahdeksankymmenvuotiaisiin. Tämän jälkeen yksinasuvien osuus suurenee.

Vuoden 1990 jälkeen naisten ja miesten yksinasuminen on yleistynyt voimakkaasti etenkin nuorimmissa ikäryhmissä, mutta myös vanhimmissa ikäryhmissä. Toisaalta myös keski-ikäisten miesten yksinasuminen on yleistynyt. Määrällisesti eniten asuvat yksin 66-vuotiaat naiset ja miehistä 25-vuotiaat.

Kuvio 16. Yksin asuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2013

Kuvio 16. Yksin asuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2013

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2013, 7. Naiset asuvat miehiä useammin yksin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_007_fi.html