Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

7. Kvinnor bor ensamma oftare än män

Andelen personer som bor ensamma har ökat gradvis från att för tjugo år sedan ha varit 13 procent av hela befolkningen till nuvarande en femtedel. Den största andelen av befolkningen, 32 procent, bor i bostadshushåll med två personer. Mer än hälften av 57–79-åringarna bor i bostadshushåll med två personer. Personer i åldern 66–70 år bor relativt sett oftast i bostadshushåll med två personer, mer än 63 procent av åldersklassen.

Figur 15. Bostadshushållsbefolkning efter bostadshushållets storlek 1990–2013

Figur 15. Bostadshushållsbefolkning efter bostadshushållets storlek 1990–2013

Överlag bor kvinnor oftare ensamma än män. Av de kvinnor som fyllt 16 år bor 26 procent ensamma, av männen 23 procent. Åldersmässigt fördelas ensamboendet litet olika. Förändringen är kraftigast i kvinnornas livscykel. När man är ung bor man ensam och det gör man mest sannolikt också när man är gammal. Mest sällan bor kvinnorna ensamma när de är 36–42 år, då ungefär var tionde kvinna bor ensam.

I likhet med unga kvinnor bor också unga män ensamma. Bland män sjunker dock inte ensamboendet med åldern lika mycket som bland kvinnor, utan den procentuella andelen är på en oförändrad nivå, ungefär 23 procent, från något över 30-åringar till nästan 80-åringar. Sedan börjar andelen som bor ensamma öka.

Efter år 1990 har ensamboendet bland kvinnor och män ökat kraftigt i synnerhet i de yngre åldersklasserna, men också i äldre åldersklasser. Å andra sidan har också ensamboendet bland medelålders män blivit vanligare. Bland kvinnor är 66-åringarna kvantitativt sett den största åldersklassen som bor ensamma och bland män 25-åringarna.

Figur 16. Andelen ensamboende män och kvinnor i resp. åldersklass 1990 och 2013

Figur 16. Andelen ensamboende män och kvinnor i resp. åldersklass 1990 och 2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, 7. Kvinnor bor ensamma oftare än män . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_007_sv.html