Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2006

Määräaikaisen palkansaajan suhteellinen asema parantunut 2000-luvulla

Määräaikaisen palkansaajan ansiokehitys on ollut vakinaista palkansaajaa nopeampaa 2000-luvulla, kun ansiokehitystä verrataan palkkarakennetilaston tuntiansioilla. Vuonna 2000 määräaikaisessa palvelussuhteessa ollut palkansaaja ansaitsi noin 17 prosenttia vähemmän tunnissa kuin vakinainen palkansaaja. Vuoden 2004 lopussa kyseinen ansioero oli noin 11 prosenttia. Määräaikaisen palkansaajan suhteellinen asema parani eniten yksityisen sektorin palvelutoimialoilla. Hitainta kehitys oli valtion palveluksessa toimivilla. Ansiokehityserosta selittyy suurin osa palkansaajarakenteessa tapahtuneilla muutoksilla.

Kaikkien palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä 2459 euroa. Miehet ansaitsivat 2708 euroa ja naiset 2190 euroa. Edellisvuoteen verrattuna sukupuolten välinen palkkaero kapeni hieman. Ero oli nyt noin 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi. Sukupuolten välisiin ansioeroihin vaikuttaa muun muassa naisten ja miesten sijoittuminen erilaisiin tehtäviin.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Tuntiansiolaskelmissa huomioidaan kaikki palkansaajat ja kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille.

Määräaikaiset palkansaajat vakinaisiin palkansaajiin verrattuna: lukumäärien ja tuntiansioiden suhteiden kehittyminen vuosina 2000 - 2004, 2000=100

kuva

Lähde: Palkkarakenne 2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Paula Paavilainen (09) 1734 2580

palkkarakenne.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2004/pra_2004_2006-04-28_tie_001.html