Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2006

Den relativa ställningen för visstidsanställda löntagare har förbättrats under 2000-talet

Under 2000-talet har lönutvecklingen varit snabbare hos visstidsanställda löntagare än hos ordinarie anställda, då lönutvecklingen jämförs med hjälp av timlönerna i lönestrukturstatistiken. År 2000 förtjänade en visstidsanställd löntagare omkring 17 procent mindre i timmen än en ordinarie anställd. I slutet av år 2004 var denna löneskillnad omkring 11 procent. Den relativa ställningen för visstidsanställda löntagare förbättrades mest inom servicenäringarna inom den privata sektorn. Långsammast var utvecklingen för statsanställda. Den största delen av skillnaderna i lönutvecklingen förklaras av förändringar i löntagarstrukturen.

Under det sista kvartalet år 2004 var den genomsnittliga månadslönen för alla löntagare 2 459 euro. Männen förtjänade 2 708 euro och kvinnorna 2 190 euro. Jämfört med året innan minskade löneskillnaden mellan könen en aning. Skillnaden var nu ungefär 0,5 procentenheter mindre än året innan. Löneskillnaden mellan könen beror bland annat på att kvinnor och män har olika typer av arbetsuppgifter.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som täcker alla arbetsgivarsektorer. När det gäller kalkyler över timlöner beaktas alla löntagare och månadslöner räknas bara för heltidsanställda löntagare.

Visstidsanställda löntagare jämfört med ordinarie anställda: utvecklingen av relationen mellan antal och timlöner åren 2000-2004, 2000 = 100

kuva

Källa: Lönestrukturstatistik 2004. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Paula Paavilainen (09) 1734 2580

palkkarakenne.tilastokeskus@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 28.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2004/pra_2004_2006-04-28_tie_001_sv.html