Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2007

Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen hidastunut viime vuosina

Sukupuolten välinen palkkaero on pysynyt lähes ennallaan 2000 -luvulla, kun tarkastellaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita. Kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä 2 555 euroa. Miehet ansaitsivat 2 813 euroa ja naiset 2 275 euroa. Vuonna 2005 naisten ansiot olivat miesten ansioista 80,9 prosenttia ja vuonna 2001 80,2 prosenttia. Vuosien 2005 ja 2004 välillä sukupuolten välinen palkkaero ei muuttunut ollenkaan. Sukupuolten väliseen ansioeroon vaikuttaa muun muassa naisten ja miesten sijoittuminen erilaisiin tehtäviin.

Vuonna 2005 10 prosenttia kaikista kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi enemmän kuin 3 741 euroa ja vastaavasti 10 prosenttia palkansaajista vähemmän kuin 1656 euroa. Ylimmän ja alimman desiilin ansioero kasvoi vuoteen 2004 verrattuna 1,3 prosenttiyksikköä. Kokonaisansioiden ero desiilien välillä kasvoi eniten kuntasektorilla, 2,5 prosenttiyksikköä. Yksityisellä työnantajasektorilla palkkaero kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä, kun taas valtion palkansaajien ansioerot kaventuivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 prosenttiyksikköä. Suurin osa sektoreiden välisistä ansiokehityseroista selittyy eri suuruisilla sopimuskorotuksilla sekä palkansaajarakenteessa tapahtuneilla muutoksilla, kuten eläköitymisellä, suorittavien tehtävien ulkoistamisella tai kokoaikaisten palkansaajien työllisyyden lisääntymisellä tietyissä palkansaajaryhmissä.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi mahdollisilta yli- ja lisätyöajoilta maksettavat palkanosat, mutta ei tulospalkkioita.

Kuukausiansioiden ja palkkaerojen muutos eri työnantajasektoreilla 2004 - 2005

Lähde: Palkkarakenne 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Kaisa Salli (09) 1734 2580, palkkarakenne.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 27.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2005/pra_2005_2007-04-27_tie_001.html