Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2007

Minskningen av löneskillnaderna mellan könen har avtagit under de senaste åren

Löneskillnaden mellan könen har varit nästan oförändrad under 2000-talet, när man ser till de heltidsanställda löntagarnas totala lön. Under det sista kvartalet år 2005 var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 555 euro. Männen förtjänade 2 813 euro och kvinnorna 2 275 euro. År 2005 var kvinnornas löner 80,9 procent av männens och år 2001 80,2 procent. Mellan åren 2005 och 2004 skedde ingen förändring i löneskillnaden mellan könen. Löneskillnaden beror bland annat på att kvinnor och män har olika typer av arbetsuppgifter.

År 2005 förtjänade 10 procent av alla heltidsanställda löntagare mer än 3 741 euro och på motsvarande sätt förtjänade 10 procent av löntagarna mindre än 1656 euro. Löneskillnaden mellan den högsta och lägsta decilen ökade med 1,3 procentenheter jämfört med år 2004. Skillnaden i totala löner mellan decilerna ökade mest inom den kommunala sektorn, 2,5 procentenheter. Inom den privata arbetsgivarsektorn ökade löneskillnaden med 1,3 procentenheter, medan de statliga löntagarnas löneskillnad minskade med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Största delen av skillnaderna i löneutvecklingen mellan sektorerna förklaras av avtalsförhöjningar av olika storlekar samt av de förändringar som skett i löntagarstrukturen, såsom pensioneringar, utläggningen av praktiska arbetsuppgifter eller ökningen av sysselsättningen bland heltidsanställda löntagare i vissa löntagargrupper.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen av den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I totallönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för eventuella övertids- och tilläggsarbetstid, men inte resultatpremier.

Förändring av månadslöner och löneskillnader efter arbetsgivarsektor 2004-2005

Källa: Lönestrukturstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Kaisa Salli (09) 1734 2580, palkkarakenne.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2005/pra_2005_2007-04-27_tie_001_sv.html