Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2009

Suurimmat palkkaerot Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Savossa

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 2 734 euroa ja mediaaniansio1 2 428 euroa. Parhaiten palkattu kymmenesosa (9. desiili) palkansaajista ansaitsi yli 4 047 euroa ja matalapalkkaisin kymmenesosa (1. desiili) alle 1 748 euroa. Parhaiten palkattu kymmenesosa ansaitsi siis vähintään 2,32 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa.

Uudenmaan keskiansiot olivat kaikkein suurimmat, 3 059 euroa. Mitkään muut maakunnat eivät yltäneet maan keskimääräiseen ansiotasoon. Pienimmät ansiot olivat Etelä-Savossa (2 411 euroa) ja Etelä-Pohjanmaalla (2 433 euroa). Parhaiten palkattu kymmenesosa ansaitsi Uudellamaalla vähintään 2,59 kertaa enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenesosa. Etelä-Savossa desiilien välinen palkkaero oli maakunnista pienin, ainoastaan 2-kertainen. Maakuntien väliset erot ansioiden hajonnassa johtuvat suurimmaksi osaksi palkansaajarakenteiden eroista eri alueilla.

Ylimmän ja alimman kymmenesosan välinen ansioero kasvoi vuodessa noin 3 prosenttiyksikköä. Palkkaeron kasvu aiheutui suurimmaksi osaksi suuripalkkaisten palkansaajien pienipalkkaisia nopeammasta ansiokehityksestä. Parhaiten palkatun kymmenesosan ja mediaanipalkansaajan välinen palkkaero kasvoi vuodessa 1,1 prosenttiyksikköä ja vähiten palkatun kymmenesosan ja mediaanin välinen ero ainoastaan 0,4 prosenttiyksikköä.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.

Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut maakunnan mukaan vuonna 2007

Maakunta Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 2 734 1 748 2 428 4 047
01. Uusimaa 3 059 1 827 2 682 4 738
02. Varsinais-Suomi 2 587 1 720 2 321 3 774
04. Satakunta 2 565 1 706 2 340 3 699
05. Kanta-Häme 2 505 1 714 2 286 3 544
06. Pirkanmaa 2 649 1 728 2 400 3 842
07. Päijät-Häme 2 520 1 698 2 302 3 546
08. Kymenlaakso 2 631 1 741 2 397 3 762
09. Etelä-Karjala 2 613 1 743 2 407 3 659
10. Etelä-Savo 2 411 1 675 2 218 3 334
11. Pohjois-Savo 2 554 1 726 2 320 3 617
12. Pohjois-Karjala 2 440 1 695 2 230 3 412
13. Keski-Suomi 2 589 1 733 2 350 3 668
14. Etelä-Pohjanmaa 2 433 1 665 2 220 3 399
15. Pohjanmaa 2 666 1 766 2 428 3 843
16. Keski-Pohjanmaa 2 506 1 677 2 278 3 622
17. Pohjois-Pohjanmaa 2 582 1 712 2 321 3 702
18. Kainuu 2 504 1 734 2 299 3 543
19. Lappi 2 589 1 733 2 384 3 616
20. Itä-Uusimaa 2 718 1 748 2 421 4 077

 

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioiden jakauma vuonna 2007

1 50 prosenttia palkansaajista ansaitsee enemmän kuin mediaaniansio ja vastaavasti 50 prosenttia palkansaajista mediaaniansiota vähemmän.

Lähde: Palkkarakenne 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Jussi Ritola (09) 1734 2580

palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 24.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2007/pra_2007_2009-04-24_tie_001.html