Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2009

De största löneskillnaderna i Nyland, de minsta i Södra Savolax

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 734 euro och medianlönen1 2 428 euro under det sista kvartalet år 2007. Decilen med de högst avlönade löntagarna (decil 9) tjänade mer än 4 047 euro och decilen med de lägst avlönade (decil 1) mindre än 1 748 euro. Den högst avlönade decilen tjänade således minst 2,32 gånger mer än den lägst avlönade.

Medellönerna var högst i Nyland, 3 059 euro. Inga andra landskap nådde upp till den genomsnittliga lönenivån för hela landet. Lönerna var lägst i Södra Savolax (2 411 euro) och Södra Österbotten (2 433 euro). Den högst avlönade decilen i Nyland tjänade minst 2,59 gånger mer än den lägst avlönade. I Södra Savolax var löneskillnaden mellan decilerna minst av alla landskap, bara den dubbla. Skillnaderna mellan landskapen gällande lönespridningen beror till största delen på skillnaderna i löntagarstrukturerna i de olika områdena.

Löneskillnaden mellan den högsta och den lägsta decilen ökade med omkring 3 procentenheter på ett år. Ökningen av löneskillnaden berodde till största delen på att löneutvecklingen hos de högavlönade var snabbare än hos de lågavlönade. Löneskillnaden mellan den högst avlönade decilen och medianlöntagaren ökade med 1,1 procentenheter på ett år och skillnaden mellan den lägst avlönade decilen och medianen med bara 0,4 procentenheter.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen av den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter landskap år 2007

Landskap Totallöner, euro / månad
Genomsnitt Decil 1 Medianen Decil 9
Totalt 2 734 1 748 2 428 4 047
01. Nyland 3 059 1 827 2 682 4 738
02. Egentliga Finland 2 587 1 720 2 321 3 774
04. Satakunta 2 565 1 706 2 340 3 699
05. Egentliga Tavastland 2 505 1 714 2 286 3 544
06. Birkaland 2 649 1 728 2 400 3 842
07. Päijänne-Tavastland 2 520 1 698 2 302 3 546
08. Kymmenedalen 2 631 1 741 2 397 3 762
09. Södra Karelen 2 613 1 743 2 407 3 659
10. Södra Savolax 2 411 1 675 2 218 3 334
11. Norra Savolax 2 554 1 726 2 320 3 617
12. Norra Karelen 2 440 1 695 2 230 3 412
13. Mellersta Finland 2 589 1 733 2 350 3 668
14. Södra Österbotten 2 433 1 665 2 220 3 399
15. Österbotten 2 666 1 766 2 428 3 843
16. Mellersta Österbotten 2 506 1 677 2 278 3 622
17. Norra Österbotten 2 582 1 712 2 321 3 702
18. Kajanaland 2 504 1 734 2 299 3 543
19. Lappland 2 589 1 733 2 384 3 616
20. Östra Nyland 2 718 1 748 2 421 4 077

 

Fördelning av månadslöner för heltidsanställda löntagare år 2007

1 50 procent av löntagarna förtjänar mer än medianlönen och på motsvarande sätt förtjänar 50 procent av löntagarna mindre än medianlönen.

Källa: Lönestruktur 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Jussi Ritola (09) 1734 2580

palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 24.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2007/pra_2007_2009-04-24_tie_001_sv.html